PARSAMTALER

Behovet for nærhet og bekreftelse varer hele livet. Ofte er det opplevelser av ikke lenger å bli sett og anerkjent av partneren som fører til konflikt og ensomhet i parforhold.

Samtalene vil ha fokus på dere som par: historien deres, dynamikken i relasjonen og det dere opplever som utfordrende. I samarbeid kan vi utforske å prøve å forstå hvilken intensjoner, følelser og behov som ligger bak ord og handling. Hensikten er at dere kan bli tydeligere overfor dere selv og for hverandre – bli mer bevisst på hva dere trenger fra partneren. På den måten kan dere bli til større glede og støtte for hverandre. Samtalen vil også ha fokus på hvordan komme ut av fastlåste følelser og samspillsmønstre.

Jeg vil gjerne bidra til en samtale hvor dere begge kan få mulighet til å uttrykke dere, og lytte til det den andre sier.

Jeg samtaler også med dere som har bestemt dere for ikke lenger å være et par, men som trenger hjelp til å rydde i tanker og følelser. Kanskje trenger dere råd for hvordan dere kan snakke med barna om bruddet.

Noe for deg?