LITT OM MEG

Jeg er en trygg, engasjert og genuint interessert terapeut med lang og bred erfaring med terapeutiske samtaler med barn, ungdom og voksne som bærer på ulike livsbelastninger

Ved siden av min privatpraksis arbeider jeg på en familieavdeling i spesialisthelsetjenesten- psykisk helse barn. Her møter jeg et bredt spekter av kompleks problematikk. Erfaringen jeg har med meg fra denne typen arbeid gir meg en trygghet i å møte og forstå ulike typer av utfordringer både familier, par og barn kan stå i.

Spesielt er jeg opptatt av tematikk som omhandler tilknytning, relasjoner,  følelser, selvfølelse, uro, kommunikasjon, samliv- og samspillsvansker, foreldrerollen og foreldresamarbeid. Dette er temaer jeg til daglig står overfor i mitt arbeid som familieterapeut.

Som terapeut er jeg opptatt av å møte deg med respekt og verdighet. Min grunnholdning er at folk er eksperter på eget liv – og noen ganger kan man få et tydeligere blikk hvis man ser på det sammen med noen andre. Jeg er opptatt av å skape en relasjon hvor det er mulig å vise og kjenne tillit. Jeg ønsker å bidra til å skape en samtale hvor du kan få uttrykke deg og snakke om det som er viktig for deg. 

Et møte med meg kan gjøre en forskjell – jeg vil gi deg håp om at ting kan endres og bli til det bedre.

Du kan forvente å bli møtt med varme, vennlighet, tilstedeværelse, tydelighet, dristighet, humor og faglig kompetanse.

Jeg er underlagt taushetsplikt.

Varmt velkommen.

Utdanning:

  • Klinisk barnevernpedagog og Familieterapeut (Utdannet ved høgskolen i Oslo og Diakonhjemmets høgskole)
  • Godkjent faglig veileder for barnevernspedagoger (Høgskolen i Oslo)
  • Medlem av Norsk forening for familieterapi