INDIVIDUELLE SAMTALER

« Å være fullstendig ærlig ovenfor seg selv, er den største innsats et menneske kan gjøre »

(Sigmund Freud)

I disse samtalene er det du som er viktig – det er dine tanker, følelser, og opplevelser som skal lyttes til.

Jeg vil være sammen med deg om det som er viktig for deg, det som oppleves som vondt og krevende, og det som kanskje er uforståelig. Jeg vil støtte, utforske og utfordre deg på en måte som kan bidra til at du forstår deg selv bedre. Gjennom å bli mer bevisst dine følelser, mønstre og behov kan det uforståelige bli mer forståelig. Ved å få noen nye, mer hensiktsmessige mestringsstrategier, kan det vonde bli mer håndterlig – og du kan få det bedre med deg selv og de rundt deg.

Ønsker du å ha med en venn til samtalene, er du velkommen til det.

Foretrekker du å være i bevegelse mens vi snakker, kan vi gå tur – må avtales på forhånd!

Noe for deg?