FAMILIETERAPI

«Ingen er bare seg selv. Vi lever i et fellesskap og påvirker hverandre»

(Marit Slagsvold).

I et familieterapeutisk perspektiv forstås problemer mellom mennesker relasjonelt og ikke individuelt. Enkelt sagt betyr det at vi ikke leter etter en «syndebukk,» men heller forsøker å konsentrere oss om å forstå dynamikken i samspillet. Problemer som oppstår i relasjoner, kan bare heles i relasjoner.

I familieterapi tilbys samtaler med foreldre, barn, ungdom og eventuelt andre viktige personer i familiesystemet. Hovedfokus i denne type samtaler vil være relasjoner, følelser, samspill og kommunikasjon.

 

Jeg vil gjerne bidra til en samtale hvor alle kan få mulighet til å uttrykke seg, og lytte til det de andre sier.