VELKOMMEN

Å ha det strevsomt og vondt kan være en del av livet, og noen ganger er det uunngåelig.

Jeg kan ikke ta bort det som er vondt, men jeg ønsker å gi deg håp om at noe kan bli annerledes og til det bedre. I samarbeid kan vi utforske og se om det er mulig å forstå og håndtere det vanskelige på en mer hensiktsmessig måte.

Følelser er verdt å lytte til – de sier noe om hvordan du har det og hva du trenger. Ved å bli mer oppmerksom på hva som skjer på innsiden din, utvide forståelsen av deg selv og samspillet med dine nærmeste, kan du få det bedre med deg selv og de du er glad i.

Å gå i samtaleterapi kan være krevende, og endring tar tid! Det kan også være et pusterom – et sted hvor følelser og tanker får plass og blir lyttet til uten at de blir dømt eller ugyldiggjort. Noen ganger kan det gjøre godt å få hjelp til å tydeliggjøre livets tilstander, også de gledelige – de som gir livsmot.

På sitt beste kan terapi gi ny innsikt, og større opplevelse av mening og mestring i livet.

Ingen skal trenge å være alene om det som er vanskelig – det er ofte lettere å finne ut av det sammen med noen.

Jeg tilbyr samtaleterapi, veiledning og støtte til enkeltpersoner, par og familier.

 

Varmt velkommen!
Lene Gracia Slaaen